bainry.com
true

Webstránka

Webová stránka je elektronický dokument alebo súbor elektronických dokumentov, ktoré sú prístupné na internete. Tieto stránky môžu obsahovať text, obrázky, videá, odkazy a ďalšie prvky, ktoré poskytujú informácie alebo interakciu s návštevníkom. Webové stránky sú základnými stavebnými blokmi internetu a slúžia na zdieľanie informácií, komunikáciu, predávanie tovaru a poskytovanie služieb online. Používatelia môžu pristupovať k webovým stránkam pomocou internetového prehliadača na svojich počítačoch, tabletoch alebo mobilných telefónoch.