bainry.com
true

Pizza z Viesky

Pizza z Viesky

Pizza z Viesky

Jedálny lístok s vlastnou administráciou a možnosťou spravovať jedlá, kategórie jedál a ďalší obsah stránok. Pripravené na budúce rozšírenie na objednávanie priamo cez aplikáciu.
 
Doba realizácie: 10 hodín
Cena: 250 eur