bainry.com
true

Easy-tech

Easy-tech

Easy-tech

Redizajn webu pre firmu zaoberajúcu sa prevažne realizáciou elektroinštalácií na území Nemecka, Rakúska, Českej republiky a Slovenska. Multijazyčná webstránka. Vlastná administrácia s pokročilou funkcionalitou. Integrácia na Google API.
 
Doba realizácie: 29 hodín
Cena: 725 eur