bainry.com
true

Obecný portál

Obecný portál

Obecný portál

Komplexná administrácia obecného portálu s viacúrovňovou možnosťou prístupu. Správa povinne zverejňovaných dokumentov, článkov, používateľov a ďalšieho obsahu.
 
Doba realizácie: 100 hodín
Cena: 2 500 eur