bainry.com
true

CNC výroba

CNC výroba

CNC výroba

Prezentačná webová stránka pre firmu zaoberajúcu sa CNC výrobou, trieskovým obrábaním a zakázkovou kovovýrobou. Programovanie backendu a kódovanie frontendu. Tvorba loga a spracovanie videa. Vlastná administrácia s jednoduchou správou obsahu.
 
 
Doba realizácie:  27 hodín
Cena: 675 eur