bainry.com
true

Súkromný portál pre akcionárov

Portál pre akcionárov

Súkromný portál pre akcionárov

Portál pre uzavretú skupinu držiteľov podielov, ktorý obsahuje aukčný modul pre nákup a predaj podielov. Komplexná administratíva s viacúrovňovou možnosťou prístupu. Rozšírená správa používateľov, podielov, ponúk, dopytov, dokumentov, videí a ďalšieho obsahu.
 
Doba realizácie: 100 hodín
Cena: 2 500 eur
 
interný firemný systém, webovú adresu nie je možné zverejniť