bainry.com
true

postgreSQL

postgreSQL
Na ukladanie dát používame rôzne databázové systémy. Našou primárnou databázou, v ktorej sú uložené aj dáta, na ktoré sa práve teraz pozeráte, je Postgres.