bainry.com
true

uml

uml
Pri návrhu komplexných supermoderných riešení používame diagramy. Jazyk UML je vhodný nástroj na vizualizáciu a dokumentáciu programových systémov. Na tento účel sme si vytvorili UML generátor a generátor sekvenčných diagramov.