bainry.com
true

tailwind css

tailwind css
Tailwind CSS je moderný, vysoko flexibilný a rozšíriteľný framework na štýlovanie webových stránok. Jeho filozofiou je poskytovať nízkoúrovňové utility tried, ktoré umožňujú vývojárom rýchlo a efektívne vytvárať používateľské rozhrania.