bainry.com
true

100 tipov pri výbere ideálneho názvu domény

Výber ideálneho názvu domény pre vašu supermodernú webovú stránku je jedným z najdôležitejších krokov pri budovaní dobrého mena vašej značky v online priestore. Tu je 100 tipov, ktoré vám môžu pri tomto výbere pomôcť.
100 tipov pri výbere ideálneho názvu domény
 1. Stručnosť: Zvoľte krátky a ľahko zapamätateľný názov.
 2. Jasný a výstižný názov: Názov by mal jasne odzrkadľovať obsah a zameranie vašej webstránky.
 3. Vyhnite sa číslam a špeciálnym znakom: Čísla a znaky ako pomlčky, bodky a podobne môžu komplikovať písanie názvu.
 4. Unikátnosť: Skúste nájsť originálny názov, ktorý sa ľahko odlíši od iných webových stránok.
 5. Zvážte kľúčové slová: Ak je to možné, zahrňte do názvu domény relevantné kľúčové slová, ktoré sa viažu k vášmu obsahu.
 6. Znížte riziko preklepov: Skúste sa vyhnúť použitiu slov s viacerými možnosťami preklepov.
 7. Vyhýbajte sa ťažko zapamätateľným slovám: Názov by sa mal ľuďom ľahko písať a dobre pamätať.
 8. Doménová koncovka: Zvoľte vhodnú doménovú koncovku (.com, .net, .org, atď.), ktorá zodpovedá vašej webovej stránke.
 9. Zahrňte značku: Ak je to možné, použite názov domény, ktorý obsahuje názov vašej firmy alebo značky.
 10. Lokalita: Ak je vaša webstránka zameraná na konkrétnu lokalitu, zahrňte do názvu aj toto miesto.
 11. Nezabudnite na bezpečnosť: Ak je to možné, použite protokol HTTPS pre vašu webstránku.
 12. Pozitívne a lákavé: Názov by mal vyvolávať pozitívne asociácie a byť lákavý pre návštevníkov.
 13. Vyhnite sa ochranným známkam: Pred výberom overte, že váš názov neporušuje ochranné známky iných spoločností.
 14. Jednoduchý na výslovnosť: Názov by mal byť ľahko vysloviteľný a zrozumiteľný.
 15. Otestujte ho: Skúste testovať názov domény na priateľoch alebo rodine, aby ste zistili, či je zrozumiteľný a atraktívny.
 16. Vyhnite sa dlhým názvom: Čím dlhší názov, tým ťažšie si ho ľudia zapamätajú.
 17. Kontext a zmysluplnosť: Uistite sa, že názov má zmysel v kontexte vašej webstránky.
 18. Nadčasovosť: Vyberte názov, ktorý bude relevantný a zaujímavý nielen teraz, ale aj o pár rokov.
 19. Firma a doména nie sú to isté: Ak sa vám to bude viac hodiť, pre webstránku môžete zvoliť aj iný názov než je názov vašej firmy.
 20. Tvorivosť: Kreativita je kľúčová, vytvorte názov, ktorý je originálny a neobyčajný.
 21. Pokúste sa byť informatívny: Niekedy je vhodné, aby názov domény vopred naznačoval, o aký druh webu sa jedná.
 22. Prieskum konkurencie: Skúste zistiť, aké názvy používajú vaši konkurenti, aby ste sa vyhli podobným názvom.
 23. Zvážte jazyk: Ak je váš obsah v určitom jazyku, môžete použiť príslušný názov domény.
 24. Dostupnosť: Uistite sa, že doména je voľná a nie je obsadená iným používateľom.
 25. Nájdite inšpiráciu: Pozrite sa na iné webové stránky, blogy alebo knihy, aby ste našli inšpiráciu pre názov domény.
 26. Doménové generátory: Vyskúšajte nástroje na generovanie doménových názvov, ktoré vám môžu poskytnúť nové nápady.
 27. Využite AI: S vymýšľaním názvu domény vám môže pomôcť aj umelá inteligencia. Stačí do ChatGPT zadať svoju predstavu.
 28. Emócie a zmysluplnosť: Skúste nájsť názov, ktorý vyvoláva emócie alebo má zmysluplný význam pre vašu cieľovú skupinu. Emotívny názov môže prilákať pozornosť a bude jednoduchšie si ho zapamätať.
 29. Zvážte budúce rozšírenie: Pred definitívnym výberom domény pouvažujte aj o tom, či plánujete v budúcnosti rozširovať svoju ponuku tovaru či služieb, aby bol názov domény stále relevantný.
 30. Expanzia do zahraničia: Ak sa chcete časom presadiť aj v zahraničí, zvoľte si vhodnú doménu hneď na začiatku. Ideálne bude, ak bude jej názov dobre fungovať aj v krajinách, kde sa chystáte preraziť, a vy nebudete musieť na nej nič meniť.
 31. Aj na koncovke záleží: Premyslite si, aký trh alebo cieľovú skupinu chcete primárne osloviť a podľa toho si vyberte koncovku domény (časť za bodkou).
 32. Lokálne pôsobenie: Ak chcete pôsobiť lokálne len v určitej krajine, uprednostnite národnú koncovku (.sk, .cz, .at, .pl).
 33. Medzinárodný presah: Generické koncovky .com, .eu, .net sú vhodné vtedy, ak má vaša webstránka osloviť ľudí na celom svete, príp. ak plánujete podnikať aj v zahraničí.
 34. Výsledky vyhľadávania: Google.com v globálnych výsledkoch vyhľadávania uprednostňuje koncovku .com pred lokálnymi koncovkami ako .sk alebo .cz
 35. Ochranná známka: Ak je vaša doména s koncovkou .com voľná, je oveľa vyššia šanca, že je názov vašej značky unikátny a doposiaľ sa naň nevzťahuje žiadna ochranná známka.
 36. Seriózna organizácia: Koncovka .org sa hodí pre organizácie, ktoré chcú aj svojej doméne dodať na vážnosti.
 37. Blogeri a uchádzači o prácu: Ak premýšľate nad názvom domény pre svoj blog či online životopis, môžete zvoliť originálnu koncovku .blog alebo .me.
 38. E-shopy, veda a technika: Pre technickejšie zamerané webstránky sú tu koncovky ako .store, .tech, .space, alebo .site.
 39. Buďte kreatívni: Odlíšte sa a vyberte si originálnu koncovku pre svoju doménu. Zoznam dostupných kreatívnych koncoviek hľadajte u svojho registrátora.
 40. Doména .com vyhráva: Doména s koncovkou .com patrí medzi najpopulárnejšie a najrozšírenejšie doménové koncovky.
 41. Viacero prípon: Ak si pre svoj web zvolíte lokálnu koncovku, je dobré si k nej registrovať aj zopár ďalších (napríklad .eu alebo .com), aby vám ich neobsadila konkurencia či neprajníci.
 42. Názov v e-mailovej adrese: S doménou získate aj vlastnú e-mailovú adresu. Zamyslite sa, či bude v nej názov vyzerať dobre, zrozumiteľne a či nebude príliš dlhý.
 43. Využite slovné hračky: Kreatívne slovné hračky môžu zatraktívniť vašu značku a prilákať nových zákazníkov.
 44. Nezabudnite na výslovnosť: Zvážte, ako sa váš názov vyslovuje, aby ste sa vyhli nepríjemným následkom.
 45. Skúste vymyslieť vlastné slovo: Novovymyslené slovo môže vášmu názvu dodať originalitu a jedinečnosť.
 46. Zahrňte svojich zákazníkov: Ak to je vhodné, zahrňte do názvu slová alebo termíny, ktoré sa používajú vo vašom odvetví alebo ktoré sú pre vašich zákazníkov dôležité.
 47. Názov by mal byť jedinečný: Uistite sa, že váš názov je unikátny a nie je rovnaký alebo príliš podobný iným existujúcim doménam.
 48. Doména na večné veky: Názov vyberte ideálne tak, aby ste ho už nikdy nemuseli meniť. Mohli by ste si tým zbytočne zničiť nadobudnutú SEO hodnotu webstránky.
 49. Predstavte si logo: Predstavte si, ako by vyzeralo vaše logo s názvom domény a či by spolu ladili ako celok.
 50. Skúste názov v kontexte: Skúste použiť názov v rôznych vetách alebo situáciách, aby ste videli, ako dobre funguje v praxi.
 51. Vhodné pre SEO: Uistite sa, že váš názov môže prispieť k lepšej viditeľnosti vo vyhľadávačoch a pri budovaní výhodnej SEO pozície.
 52. Odkúpte už existujúcu doménu: Ak ste si vybrali názov domény, ktorá už je registrovaná, skúste kontaktovať jej majiteľa s ponukou odkúpenia.
 53. Doménu môžete získať aj dražbou: Niektoré portály ponúkajú domény aj na vydraženie.
 54. Backorder: Svoje šťastie so získaním obsadenej domény môžete skúsiť aj cez službu odchytu exspirujúcich domén.
 55. Zvážte viacero možností: Nebojte sa experimentovať s rôznymi názvami domén a vybrať najvhodnejší.
 56. História domény: Pokúste sa zistiť, či sa vami vybraný názov náhodou v minulosti nespájal s niečím negatívnym.
 57. Ochrana značky: Keď sa už rozhodnete pre nejaký názov domény, môžete si zakúpiť aj jej ďalšie rozšírenia či chybové verzie, aby vám ich neuchmatla konkurencia.
 58. Skúste jednoduché slová: Názov by mal byť zrozumiteľný aj pre tých, ktorí neovládajú terminológiu vášho oboru podnikania.
 59. Kreatívne využitie názvu: Zamyslite sa nad tým, ako môžete svoj názov využiť aj v rôznych sloganoch, marketingových kampaniach a podobne.
 60. Doména ako investícia: Vymysleli ste naozaj dobrý názov domény, ktorú síce nepotrebujete, ale je voľná? Kúpte ju a časom ju môžete predať alebo vydražiť.
 61. Myslite na sociálne siete: Zvážte, ako bude váš názov vyzerať na sociálnych sieťach.
 62. Dostupnosť na sociálnych sieťach: Skúste zistiť, či je váš názov dostupný aj na populárnych sociálnych sieťach, ako napríklad Facebook alebo Instagram.
 63. Doména bez pomlčiek: Názov domény vytvorte ideálne bez pomlčiek. Nie je to celkom bežné a vyhnete sa tak zbytočným nedorozumeniam a chybám pri zadávaní názvu do prehliadača či vyhľadávača.
 64. Prvé pravidlo pre spojovník: Ak už chcete v doméne použiť spojovník, musí byť jeho súčasťou. Nesmie sa objaviť na začiatku ani na konci názvu.
 65. Druhé pravidlo pre spojovník: Nemôžete použiť dva spojovníky za sebou.
 66. Veľké písmená sú zbytočné: V názve domény nie je potrebné používať kapitálky, napíšte všetko ako jeden celok malými písmenami.
 67. Nepotrebujete ani diakritiku: Najčastejšie sa stretnete s doménami bez akejkoľvek diakritiky. V online svete sa to ako gramatická chyba neberie. Kľudne vynechajte diakritiku aj vy.
 68. Obmedzený počet znakov: Predpokladáme, že taký dlhý názov ani nebudete potrebovať, no vedzte, že pri vymýšľaní názvu domény ste limitovaní počtom 63 znakov.
 69. 5 a viac znakov: Takmer všetky (ak nie všetky) dvoj, troj a štvorpísmenové .com domény sú už obsadené. Pri vymýšľaní názvu preto šetrite čas a začnite rovno na 5 znakoch.
 70. Ideálny počet znakov: Kratšie názvy sú ľahšie zapamätateľné. Domény úspešných svetových spoločností obsahujú v priemere 8-11 znakov.
 71. Pozor na preklepy: Neurobte pri registrácii domény zbytočnú chybu a dajte si pozor na preklepy.
 72. Gramatika: Použite slovník, ak si nie ste istí tým, ako sa vami vybraný názov píše správne.
 73. Ako vám to znie: Vyslovte názov domény nahlas. Ako sa vám vyslovuje? Znie príjemne vám aj vášmu okoliu?
 74. Názov a váš brand: Popremýšľajte o tom, ako váš názov zapadá do vášho celkového štýlu a či sa zhoduje s tým, čo vaša značka reprezentuje.
 75. Osobný prístup: Ak vaša webstránka zastrešuje váš osobný brand alebo profesionálnu identitu, zvážte použitie vášho mena v názve.
 76. Prehľadnosť v URL: Skúste vybrať názov, ktorý bude prehľadný a dobre čitateľný aj v URL adrese.
 77. Nepridávajte slová zbytočne: Zbytočné slová alebo príliš dlhý názov môžu sťažiť vašim zákazníkom vyhľadávanie vašej značky na Internete.
 78. Doménové pravidlá: Pred registrovaním domény sa oboznámte s pravidlami daného registrátora, aby ste zistili, či náhodou niektoré z nich neporušujete.
 79. Pozor na nelegálnu činnosť: Ubezpečte sa, že váš názov nijako nenabáda k nelegálnej činnosti či nepoškodzuje dobré meno inej značky či verejne známej osoby.
 80. Korektnosť: Názov by nemal urážať ani haniť žiadne menšiny či názorové skupiny.
 81. Buďte slušní: Nepoužívajte vulgárne či inak nevhodné slová. Ubezpečte sa, že názov vašej domény nevyznie vulgárne ani v iných jazykoch, s ktorými sa chystáte pracovať.
 82. Vyhýbajte sa nepresným prekladom: Ak plánujete používať názov v inom jazyku, skontrolujte, či jeho prípadný preklad neobsahuje nechcený význam.
 83. Vyskúšajte slovné spojenia: Skúste kombinovať rôzne slová a spojenia, aby ste vybrali tú najlepšiu možnosť pre originálny názov vašej domény.
 84. Otestujte jeho spôsobilosť: Názov by mal byť vhodný a bezpečný pre rôzne médiá a komunikačné kanály.
 85. Použitie na vizitkách: Ak používate aj papierové vizitky, ubezpečte sa, že na nich názov webstránky nebude chýbať a že bude dobre čitateľný.
 86. Predstavte si reklamy: Váš názov by sa mal dať jednoducho použiť v rôznych reklamných kampaniach.
 87. Použite synonymá: Ak máte obľúbené slovo alebo termín, skúste nájsť jeho synonymum, ktoré môže byť zaujímavejšie alebo vhodnejšie pre váš názov domény.
 88. Zahrňte sezónne alebo trendové slová: Ak je to vhodné, zahrňte do názvu slová, ktoré sú aktuálne trendy alebo sú populárne pre vašu cieľovú skupinu.
 89. S registráciou domény pridlho neotáľajte: O domény je veľký záujem.
 90. Každý deň sa počíta: Čím skôr si doménu registrujete, tým skôr sa začne písať jej história. A čím starší web, tým lepšie SEO hodnoty.
 91. Zahrňte aktivity alebo zážitky: Skúste zahrnúť do názvu slová, ktoré súvisia s konkrétnymi aktivitami, zážitkami alebo záujmami, ktoré sa týkajú vášho podnikania.
 92. Vyhýbajte sa umelým skratkám: Nepoužívajte skratky, ktoré nemajú jasný význam alebo ktoré sú ťažko zapamätateľné.
 93. Zvážte jeho flexibilitu: Skúste vybrať názov, ktorý bude flexibilný a umožní vám rozšíriť obsah alebo zameranie vášho webu v budúcnosti.
 94. Získajte názory od odborníkov: Ak máte možnosť, požiadajte o radu marketingových odborníkov alebo odborníkov v oblasti brandingu.
 95. Skúste jazykové hračky: Ak je vaša webstránka multijazyčná, skúste hľadať slovné hračky, ktoré môžu fungovať v rôznych jazykoch.
 96. Doprajte si čas: Výber názvu domény je dôležitý krok, preto sa neponáhľajte a vyhraďte si dostatok času na premýšľanie a rozhodovanie.
 97. Dôverujte svojej intuícii: Vyberte názov, ktorý s vami rezonuje a s ktorým budete vedieť pri vašom podnikaní dobre pracovať.
 98. Vyspite sa na to: Nechajte svoje rozhodnutie chvíľu dozrieť, aby ste zistili, či ste s názvom domény stotožnení.
 99. Fixnite to a ušetrite: Ak ste už o názve domény presvedčení, kúpte si ju rovno na čo najdlhšie obdobie (zvyčajne 10 rokov). Z dlhodobého hľadiska tak môžete ušetriť.
 100. Kontaktujte nás: Ak si aj napriek vyššie uvedeným tipom neviete poradiť s výberom vhodného názvu, stačí nás kontaktovať a spoločne to vymyslíme.