bainry.com
true

Node.js vs PHP

Node.js a PHP sú dnes populárne technológie používané pri vývoji webových stránok. PHP je serverový skriptovací jazyk a Node.js je prostredie umožňujúce spúšťať JavaScript kód mimo webový prehliadač. Rozhodnutie prejsť z PHP na Node.js neprišlo zo dňa na deň. Formovalo sa roky a predchádzala mu rozsiahla príprava. Prečo sme sa rozhodli pre takúto zmenu?
Node.js vs PHP

V PHP sme začínali. Ako mnoho iných IT firiem. Máme za sebou vývoj vlastného CMS systému, ktorý je postavený na PHP MVC frameworku. Vývoj trval skoro 10 rokov a najväčší systém, ktorý na tomto CMS beží má okolo 12 tisíc stránok a takmer 100 obsahových typov (profil používateľa, článok, dokument, video, anketa a mnoho iných). Obsahuje komplexnú administráciu s viacúrovňovou možnosťou prístupu. Dnes je tento systém stále aktívny, ale už len v štádiu údržby. Nové systémy sme sa rozhodli stavať na Node.js. Tu je niekoľko dôvodov, prečo sme dali prednosť Node.js pred PHP:

  1. Výkon: Node.js je postavený na engine V8 od spoločnosti Google, ktorý je veľmi rýchly a efektívny v spracovaní JavaScriptu. PHP má výkonnostné limity a v niektorých prípadoch môže byť pomalší.

  2. Škálovateľnosť: Node.js používa asynchrónne I/O, čo umožňuje efektívne spracovanie veľkého počtu požiadaviek súčasne. To z neho robí ideálnu voľbu pre webové aplikácie s vysokou návštevnosťou. PHP môže mať problémy so škálovaním s rastúcim počtom používateľov.

  3. Jednotný jazyk: Node.js používa JavaScript ako svoj hlavný jazyk, rovnako ako webové prehliadače. To nám umožňuje písať ako frontend, tak backend kód v jednom jazyku, čo vedie k zníženiu nákladov a väčšej flexibilite.

  4. Široká komunita: Node.js má veľkú a aktívnu komunitu vývojárov, čo znamená, že je ľahké nájsť pomoc, riešiť problémy a nájsť hotové moduly a knižnice, ktoré môžu byť použité k rýchlemu vývoju aplikácií. PHP má tiež veľkú komunitu, ale môže byť náročnejšie nájsť kvalitné a spoľahlivé moduly a knižnice.

  5. Real-time aplikácie: Node.js je ideálna voľba pre real-time aplikácie, ako sú chatovacie aplikácie, online hry a streamovanie dát. To je dané jeho schopnosťou vykonávať asynchrónnu komunikáciu medzi klientom a serverom a umožňuje tak rýchle aktualizácie dát.

PHP je pomerne jednoduchý jazyk na naučenie a použitie a je podporovaný na mnohých webových serveroch. To sú hlavné dôvody, prečo je to dnes jedna z najpoužívanejších technológií vo vývoji webových stránok. My sme sa však rozhodli namiesto webových stránok vyvíjať supermoderné webové aplikácie a priblížiť moderné technológie všetkým, ktorí namiesto statickej webovej stránky chcú dynamický web so vždy aktuálnym obsahom.