bainry.com
true

Web scraping

Web scraping je proces extrakcie dát z webových stránok pomocou automatizovaného softvérového nástroja, ktorý sa nazýva scraper alebo crawler.
Web scraping

Scraper prechádza webové stránky, zbiera dáta a ukladá ich do štruktúrovaného formátu, ktorý je potom ďalej spracovateľný. Web scraping sa používa na získanie informácií z rôznych webových stránok, ktoré sú potom využívané v rôznych oblastiach, ako napríklad pri analýze trhu, v oblastiach súvisiacich s cenami tovarov a služieb, v oblastiach marketingu a reklamy, ale aj v oblastiach výskumu a vývoja.

vyskúšať aplikáciu