bainry.com
true

MVP: rýchly vývoj, nevyhnutné funkcie a minimálne náklady

Chcete mať svoj web alebo systém hotový rýchlo a lacno? Zvážte MVP. Ak chcete čo najrýchlejší vývoj webu, minimálne náklady a stačia vám základné funkcie, MVP koncept je zaujímavá voľba.
MVP: rýchly vývoj, nevyhnutné funkcie a minimálne náklady
MVP je skratka pre Minimum Viable Product, čo je koncept v softvérovom vývoji a produktovom manažmente. MVP je základnou verziou produktu, ktorá obsahuje iba nevyhnutné funkcie a vlastnosti, aby spĺňala minimálne požiadavky užívateľa a mohla byť uvedená na trh alebo testovaná. Cieľom MVP je rýchle získanie spätnej väzby od užívateľov za účelom iteratívneho vývoja a zdokonaľovania produktu na základe reálnych potrieb a preferencií užívateľov. Týmto spôsobom môže tím minimalizovať riziká a náklady spojené s vývojom plnohodnotného produktu, ktorý by nemusel byť prijatý trhom.