bainry.com
true

Internetové stránky

Internetové stránky sú digitálne dokumenty alebo súbory, ktoré sú uložené na webovom serveri a sprístupnené prostredníctvom internetu. Tieto stránky môžu obsahovať text, obrázky, videá, odkazy a ďalšie multimediálne prvky, ktoré sú prístupné používateľom pomocou webového prehliadača.
 
Internetové stránky sú základným stavebným kameňom World Wide Web (WWW) a predstavujú spôsob, akým môžu byť informácie a obsah zdieľané online. Každá webová stránka má svoju jedinečnú adresu, známu ako URL (Uniform Resource Locator), ktorá umožňuje používateľom internetovú stránku nájsť a pristupovať k jej obsahu na internete.