bainry.com
true

Dizajn manuál

 

Dizajn manuál je dokument, ktorý obsahuje všetky pravidlá a štandardy týkajúce sa vizuálnej identity značky. Slúži ako referenčný nástroj pre každého, kto pracuje s vizuálnymi materiálmi značky, a zabezpečuje konzistentnosť a jednotnosť vo všetkých komunikačných kanáloch a materiáloch.

 
obj.title
image
Chcem svoj vlastný moderný web s webhostingom zadarmo bez časového obmedzenia