bainry.com
true
logo a identita

tvorba loga

Dobre navrhnuté logo je jedinečné, prepojené s identitou značky a jednoducho identifikovateľné.