bainry.com
true

Real-time web

Real-time weby (alebo weby v reálnom čase) sú webové stránky a aplikácie, ktoré poskytujú aktualizácie a informácie v reálnom čase, takže používatelia vidia akékoľvek zmeny takmer okamžite. Real-time web ponúka mnoho výhod pre rôzne odvetvia a prispieva k interaktivite a lepšiemu používateľskému zážitku.