bainry.com
true

Ďalšie zdroje

Ďalšie zdroje

Poslaním neziskovej organizácie Aptet, je pomôcť ľuďom adaptovať sa na zmeny, ktoré súvisia so starnutím a pripravovať ich na starobu. Poslaním neziskovej organizácie Aptet, je pomôcť ľuďom adaptovať sa na zmeny, ktoré súvisia so starnutím a pripravovať ich na starobu.