bainry.com
true

Privatni catering

Privatni catering

Privatni catering

Aplikacija za narudžbu kompletne catering usluge. Mogućnost registracije i prijave kupaca. Vlastita administracija s naprednom funkcionalnošću. Generirajte pojedinačne korake i obrasce te upravljajte proizvodima, korisnicima i drugim sadržajem.
 
Vrijeme provedbe: 40 sati
Cijena: 1 000 eur