bainry.com
true

Opći portal

Opći portal

Opći portal

Složena administracija općinskog portala s višerazinskim pristupom. Upravljanje obvezno objavljenim dokumentima, člancima, korisnicima i drugim sadržajima.
 
Vrijeme provedbe: 100 sati
Cijena: 2 500 eur