bainry.com
true
Izrađujemo ultramoderne SaaS te PaaS platforme. Za razliku od klasičnih web stranica koristimo tehnologiju u stvarnom vremenu.
 
Kada aktualizirate cijene proizvoda, ispravljate greške u člancima ili mijenjate bilo kakav sadržaj, vaše promjene su vidljive svakome tko ima otvorenu web stranicu u stvarnom vremenu, bez potrebe da je ponovno učita. Jedini nedostatak je nakupljanje prašine na tipci F5.
 

Zvuči li to složeno? U stvarnosti to nije tako. Vaša nova web stranica može biti gotova u samo nekoliko sati. Zahvaljujući automatiziranim procesima, modularnosti i sustavima koje usavršavamo već nekoliko godina. Nekoliko rečenica o našem radu napisali su i zadovoljni klijenti.

Želite li i vi imati takvu platformu? Kontaktirajte nas. Više o nama i našem radu možete saznati ovdje.

platforme

platforme

Izrađujemo ultramoderne SaaS te PaaS platforme. Za razliku od klasičnih web stranica koristimo tehnologiju u stvarnom vremenu.
 
Kada aktualizirate cijene proizvoda, ispravljate greške u člancima ili mijenjate bilo kakav sadržaj, vaše promjene su vidljive svakome tko ima otvorenu web stranicu u stvarnom vremenu, bez potrebe da je ponovno učita. Jedini nedostatak je nakupljanje prašine na tipci F5.
 

Zvuči li to složeno? U stvarnosti to nije tako. Vaša nova web stranica može biti gotova u samo nekoliko sati. Zahvaljujući automatiziranim procesima, modularnosti i sustavima koje usavršavamo već nekoliko godina. Nekoliko rečenica o našem radu napisali su i zadovoljni klijenti.

Želite li i vi imati takvu platformu? Kontaktirajte nas. Više o nama i našem radu možete saznati ovdje.