bainry.com
true

Pizza z Viesky

Pizza z Viesky

Pizza z Viesky

Jelovnik s vlastitom administracijom i mogućnošću upravljanja jelima, kategorijama hrane i drugim sadržajem stranice. Spremno za buduće proširenje za naručivanje izravno putem aplikacije.
 
Vrijeme provedbe: 10 sati
Cijena: 250 eura