bainry.com
true

Mamažment

Mamažment

Mamažment

Frontend i backend programiranje sadržaja i e-shop dijela web stranice, automatizacija i kodiranje e-mailova i faktura, izvoz XML podataka za računovodstvene sustave. Vlastita administracija s naprednom funkcionalnošću.
 
Cijena e-trgovine iskazana je bez naknade za pravnu dokumentaciju.
 
Vrijeme provedbe: 30 sati
Cijena: 750 eura