bainry.com
true

Dostava ručka

Dostava ručka

Dostava ručka

Aplikacija za naručivanje jelovnika za ručak. Mogućnost registracije i prijave kupaca. Vlastita administracija s naprednom funkcionalnošću. Generirajte pojedinačne korake i obrasce te upravljajte proizvodima, korisnicima i drugim sadržajem.
 
Vrijeme provedbe: 40 sati
Cijena: 1 000 eur