bainry.com
true

Lieska report

Lieska report

Lieska report

Aplikacija za prijavu i rješavanje problema u selu. Učinkovit alat za komunikaciju građana s općinskim uredom. Prijava problema s nekoliko klikova u nekoliko sekundi. Slanje fotografije i lokacije. Vlastita administracija. Fleksibilna, lako proširiva funkcionalnost. Ne morate ništa instalirati na svoj uređaj, samo poveznicu.
 
Želite li prijaviti neispravnu rasvjetu, crni deponij ili ste pronašli još neki problem u selu za koji bi općinski ured trebao znati? Vi uredite fotografiju, odaberete kategoriju (ili dodate svoju bilješku) i pošaljete je u ured. U roku od nekoliko sekundi nadležne osobe su obaviještene i spremne riješiti problem.
 
Vrijeme provedbe: 10 sati
Cijena: 250 eura