bainry.com
true

Payment gateway za vašu e-trgovinu

Payment gateway trenutno je važan dio svake moderne e-trgovine. Koji pristupnici plaćanja postoje i koje su njihove prednosti i mane?
Payment gateway za vašu e-trgovinu
Prilikom odabira pristupnika za plaćanje važno je uzeti u obzir ne samo naknade i uvjete, već i sigurnosne mjere te mogućnosti prilagodbe pristupnika za plaćanje vašim potrebama. Prije odabira paygatewaya najbolje je konzultirati se s nama i zajedno ćemo odabrati najprikladniji za vašu e-trgovinu.