bainry.com
true
logo a identita

logo a identita

Dobře navržené logo je jedinečné, propojené s identitou značky a snadno identifikovatelné.