test.bainry.com
true

100 tipů při výběru ideálního názvu domény

100 tipů při výběru ideálního názvu domény

Výběr ideálního názvu domény pro vaši supermoderní webovou stránku je jedním z nejdůležitějších kroků při budování dobrého jména vaší značky v online prostoru. Tady je 100 tipů, které vám mohou při tomto výběru pomoci.
 1. Stručnost: Zvolte krátký a snadno zapamatovatelný název.
 2. Jasný a výstižný název: Název by měl jasně odrážet obsah a zaměření vaší webové stránky.
 3. Vyhněte se číslům a speciálním znakům: Čísla a znaky jako pomlčky, tečky a podobně mohou komplikovat psaní názvu.
 4. Unikátnost: Zkuste najít originální název, který se snadno odliší od jiných webových stránek.
 5. Zvažte klíčová slova: Pokud je to možné, zahrňte do názvu domény relevantní klíčová slova, která se váží k vašemu obsahu.
 6. Snižte riziko překlepů: Zkuste se vyhnout použití slov s více možnostmi překlepů.
 7. Vyhýbejte se těžko zapamatovatelným slovům: Název by se měl lidem snadno psát a dobře pamatovat.
 8. Doménová koncovka: Zvolte vhodnou doménovou koncovku (.com, .net, .org, atd.), která odpovídá vaší webové stránce.
 9. Zahrňte značku: Pokud je to možné, použijte název domény, který obsahuje název vaší firmy nebo značky.
 10. Lokalita: Pokud je vaše webstránka zaměřena na konkrétní web, zahrňte do názvu i toto místo.
 11. Nezapomeňte na bezpečnost: Pokud je to možné, použijte protokol HTTPS pro vaši webstránku.
 12. Pozitivní a lákavé: Název by měl vyvolávat pozitivní asociace a být lákavý pro návštěvníky.
 13. Vyhněte se ochranným známkám: Před výběrem ověřte, že váš název neporušuje ochranné známky jiných společností.
 14. Jednoduchý na výslovnost: Název by měl být snadno vyslovitelný a srozumitelný.
 15. Otestujte jej: Zkuste testovat název domény na přátelích nebo rodině, abyste zjistili, zda je srozumitelný a atraktivní.
 16. Vyhněte se dlouhým názvem: Čím delší název, tím obtížněji si ho lidé zapamatují.
 17. Kontext a smysluplnost: Ujistěte se, že název má smysl v kontextu vaší webstránky.
 18. Nadčasovost: Vyberte název, který bude relevantní a zajímavý nejen nyní, ale také za pár let.
 19. Firma a doména nejsou to samé: Pokud se vám to bude více hodit, pro webstránku můžete zvolit i jiný název než je název vaší firmy.
 20. Tvořivost: Kreativita je klíčová, vytvořte název, který je originální a neobyčejný.
 21. Pokuste se být informativní: Někdy je vhodné, aby název domény předem naznačoval, o jaký druh webu se jedná.
 22. Průzkum konkurence: Zkuste zjistit, jaké názvy používají vaši konkurenti, abyste se vyhnuli podobným názvem.
 23. Zvažte jazyk: Pokud je váš obsah v určitém jazyce, můžete použít příslušný název domény.
 24. Dostupnost: Ujistěte se, že doména je volná a není obsazena jiným uživatelem.
 25. Najděte inspiraci: Podívejte se na jiné webové stránky, blogy nebo knihy, abyste našli inspiraci pro název domény.
 26. Generátory domén: Vyzkoušejte nástroje pro generování doménových názvů, které vám mohou poskytnout nové nápady.
 27. Využijte AI: S vymýšlením názvu domény vám může pomoci i umělá inteligence. Stačí do ChatGPT zadat svoji představu.
 28. Emoce a smysluplnost: Zkuste najít název, který vyvolává emoce nebo má smysluplný význam pro vaši cílovou skupinu. Emotivní název může přilákat pozornost a bude snazší si ho zapamatovat.
 29. Zvažte budoucí rozšíření: Před definitivním výběrem domény uvažujte také o tom, zda plánujete v budoucnu rozšiřovat svou nabídku zboží či služeb, aby byl název domény stále relevantní.
 30. Expanze do zahraničí: Chcete-li se časem prosadit iv zahraničí, zvolte si vhodnou doménu hned na začátku. Ideální bude, bude-li její název dobře fungovat iv zemích, kde se chystáte prorazit, a vy nebudete muset na ní nic měnit.
 31. Také na koncovce záleží: Promyslete si, jaký trh nebo cílovou skupinu chcete primárně oslovit a podle toho si vyberte koncovku domény (část za tečkou).
 32. Lokální působení: Pokud chcete působit lokálně jen v určité zemi, upřednostněte národní koncovku (.sk, .cz, .at, .pl).
 33. Mezinárodní přesah: Generické koncovky .com, .eu, .net jsou vhodné tehdy, má-li vaše webstránka oslovit lidi na celém světě, příp. pokud plánujete podnikat iv zahraničí.
 34. Výsledky vyhledávání: Google.com v globálních výsledcích vyhledávání upřednostňuje koncovku .com před lokálními koncovkami jako .sk nebo .cz
 35. Ochranná známka: Pokud je vaše doména s koncovkou .com volná, je mnohem vyšší šance, že je název vaší značky unikátní a dosud se na něj nevztahuje žádná ochranná známka.
 36. Seriózní organizace: Koncovka .org se hodí pro organizace, které chtějí i své doméně dodat na vážnosti.
 37. Blogeři a uchazeči o práci: Pokud přemýšlíte nad názvem domény pro svůj blog či online životopis, můžete zvolit originální koncovku .blog nebo .me.
 38. E-shopy, věda a technika: Pro techničtěji zaměřené webové stránky jsou zde koncovky jako .store, .tech, .space, nebo .site.
 39. Buďte kreativní: Odlište se a vyberte si originální koncovku pro svou doménu. Seznam dostupných kreativních koncovek hledejte u svého registrátora.
 40. Doména .com vyhrává: Doména s koncovkou .com patří mezi nejpopulárnější a nejrozšířenější doménové koncovky.
 41. Více přípon: Pokud si pro svůj web zvolíte lokální koncovku, je dobré si k ní registrovat i pár dalších (například .eu nebo .com), aby vám je neobsadila konkurence či nepřející.
 42. Název v e-mailové adrese: S doménou získáte i vlastní e-mailovou adresu. Zamyslete se, jestli bude v ní název vypadat dobře, srozumitelně a zda nebude příliš dlouhý.
 43. Využijte slovní hříčky: Kreativní slovní hříčky mohou zatraktivnit vaši značku a přilákat nové zákazníky.
 44. Nezapomeňte na výslovnost: Zvažte, jak se váš název vyslovuje, abyste se vyhnuli nepříjemným následkům.
 45. Zkuste vymyslet vlastní slovo: Nově smyšlené slovo může vašemu názvu dodat originalitu a jedinečnost.
 46. Zahrňte své zákazníky: Pokud je to vhodné, zahrňte do názvu slova nebo termíny, které se používají ve vašem odvětví nebo které jsou pro vaše zákazníky důležité.
 47. Název by měl být jedinečný: Ujistěte se, že váš název je unikátní a není stejný nebo příliš podobný jiným existujícím doménám.
 48. Doména na věčné věky: Název vyberte ideálně tak, abyste jej již nikdy nemuseli měnit. Mohli byste si tím zbytečně zničit nabytou SEO hodnotu webové stránky.
 49. Představte si logo: Představte si, jak by vypadalo vaše logo s názvem domény a zda by spolu ladili jako celek.
 50. Zkuste název v kontextu: Zkuste použít název v různých větách nebo situacích, abyste viděli, jak dobře funguje v praxi.
 51. Vhodné pro SEO: Ujistěte se, že váš název může přispět k lepší viditelnosti ve vyhledávačích a při budování výhodné SEO pozice.
 52. Odkupte již existující doménu: Pokud jste si vybrali název domény, která již je registrována, zkuste kontaktovat jejího majitele s nabídkou odkoupení.
 53. Doménu můžete získat také dražbou: Některé portály nabízejí domény i na vydražení.
 54. Backorder: Své štěstí se získáním obsazené domény můžete zkusit i přes službu odchytu exspirujících domén.
 55. Zvažte víc možností: Nebojte se experimentovat s různými názvy domén a vybrat nejvhodnější.
 56. Historie domény: Pokuste se zjistit, zda se vámi vybraný název náhodou v minulosti nespojoval s něčím negativním.
 57. Ochrana značky: Když se už rozhodnete pro nějaký název domény, můžete si zakoupit i její další rozšíření či chybové verze, aby vám je neuchmatla konkurence.
 58. Zkuste jednoduchá slova: Název by měl být srozumitelný i pro ty, kteří neovládají terminologii vašeho oboru podnikání.
 59. Kreativní využití názvu: Zamyslete se nad tím, jak můžete svůj název využít iv různých sloganech, marketingových kampaních a podobně.
 60. Doména jako investice: Vymysleli jste opravdu dobrý název domény, kterou sice nepotřebujete, ale je volná? Kupte ji a časem ji můžete prodat nebo vydražit.
 61. Myslete na sociální sítě: Zvažte, jak bude váš název vypadat na sociálních sítích.
 62. Dostupnost na sociálních sítích: Zkuste zjistit, zda je váš název dostupný také na populárních sociálních sítích, jako například Facebook nebo Instagram.
 63. Doména bez pomlček: Název domény vytvořte ideálně bez pomlček. Není to zcela běžné a vyhnete se tak zbytečným nedorozuměním a chybám při zadávání názvu do prohlížeče či vyhledávače.
 64. První pravidlo pro spojovník: Pokud již chcete v doméně použít spojovník, musí být jeho součástí. Nesmí se objevit na začátku ani na konci názvu.
 65. Druhé pravidlo pro spojovník: Nemůžete použít dva spojovníky za sebou.
 66. Velká písmena jsou zbytečná: V názvu domény není třeba používat kapitálky, napište vše jako jeden celek malými písmeny.
 67. Nepotřebujete ani diakritiku: Nejčastěji se setkáte s doménami bez jakékoli diakritiky. V online světě se to jako gramatická chyba nebere. Klidně vynechejte diakritiku i vy.
 68. Omezený počet znaků: Předpokládáme, že tak dlouhý název ani nebudete potřebovat, ale vězte, že při vymýšlení názvu domény jste limitováni počtem 63 znaků.
 69. 5 a více znaků: Téměř všechny (ne-li všechny) dvou, tří a čtyřpísmenné .com domény jsou již obsazeny. Při vymýšlení názvu proto šetřete čas a začněte rovnou na 5 znacích.
 70. Ideální počet znaků: Kratší názvy jsou snáze zapamatovatelné. Domény úspěšných světových společností obsahují v průměru 8-11 znaků.
 71. Pozor na překlepy: Neudělejte při registraci domény zbytečnou chybu a dejte si pozor na překlepy.
 72. Gramatika: Použijte slovník, pokud si nejste jisti tím, jak se vámi vybraný název píše správně.
 73. Jak vám to zní: Vyslovte název domény nahlas. Jak se vám vyslovuje? Zní příjemně vám i vašemu okolí?
 74. Název a váš brand: Popřemýšlejte o tom, jak váš název zapadá do vašeho celkového stylu a zda se shoduje s tím, co vaše značka reprezentuje.
 75. Osobní přístup: Pokud vaše webstránka zastřešuje váš osobní brand nebo profesionální identitu, zvažte použití vašeho jména v názvu.
 76. Přehlednost v URL: Zkuste vybrat název, který bude přehledný a dobře čitelný i v URL adrese.
 77. Nepřidávejte slova zbytečně: Zbytečná slova nebo příliš dlouhý název mohou ztížit vašim zákazníkům vyhledávání vaší značky na Internetu.
 78. Doménová pravidla: Před registrováním domény se seznamte s pravidly daného registrátora, abyste zjistili, zda náhodou některé z nich neporušujete.
 79. Pozor na nelegální činnost: Ujistěte se, že váš název nijak nenabádá k nelegální činnosti či nepoškozuje dobré jméno jiné značky či veřejně známé osoby.
 80. Korektnost: Název by neměl urážet ani hanit žádné menšiny či názorové skupiny.
 81. Buďte slušní: Nepoužívejte vulgární či jinak nevhodná slova. Ujistěte se, že název vaší domény nevyzní vulgárně ani v jiných jazycích, se kterými se chystáte pracovat.
 82. Vyhýbejte se nepřesným překladům: Pokud plánujete používat název v jiném jazyce, zkontrolujte, zda jeho případný překlad neobsahuje nechtěný význam.
 83. Vyzkoušejte slovní spojení: Zkuste kombinovat různá slova a spojení, abyste vybrali tu nejlepší možnost pro originální název vaší domény.
 84. Otestujte jeho způsobilost: Název by měl být vhodný a bezpečný pro různá média a komunikační kanály.
 85. Použití na vizitkách: Pokud používáte i papírové vizitky, ujistěte se, že na nich název webstránky nebude chybět a že bude dobře čitelný.
 86. Představte si reklamy: Váš název by měl být snadno použit v různých reklamních kampaních.
 87. Použijte synonyma: Pokud máte oblíbené slovo nebo termín, zkuste najít jeho synonymum, které může být zajímavější nebo vhodnější pro váš název domény.
 88. Zahrňte sezónní nebo trendová slova: Pokud je to vhodné, zahrňte do názvu slova, která jsou aktuální trendy nebo jsou populární pro vaši cílovou skupinu.
 89. S registrací domény příliš dlouho neotálejte: O domény je velký zájem.
 90. Každý den se počítá: Čím dříve si doménu registrujete, tím dříve se začne psát její historie. A čím starší web, tím lepší SEO hodnoty.
 91. Zahrňte aktivity nebo zážitky: Zkuste zahrnout do názvu slova, která souvisí s konkrétními aktivitami, zážitky nebo zájmy, které se týkají vašeho podnikání.
 92. Vyhýbejte se umělým zkratkám: Nepoužívejte zkratky, které nemají jasný význam nebo které jsou obtížně zapamatovatelné.
 93. Zvažte jeho flexibilitu: Zkuste vybrat název, který bude flexibilní a umožní vám rozšířit obsah nebo zaměření vašeho webu v budoucnosti.
 94. Získejte názory od odborníků: Máte-li možnost, požádejte o radu marketingových odborníků nebo odborníků v oblasti brandingu.
 95. Zkuste jazykové hračky: Pokud je vaše webstránka multijazyčná, zkuste hledat slovní hračky, které mohou fungovat v různých jazycích.
 96. Dopřejte si čas: Výběr názvu domény je důležitý krok, proto nespěchejte a vyhraďte si dostatek času na přemýšlení a rozhodování.
 97. Důvěřujte své intuici: Vyberte název, který s vámi rezonuje a se kterým budete umět při vašem podnikání dobře pracovat.
 98. Vyspěte se na to: Nechte své rozhodnutí chvíli dozrát, abyste zjistili, zda jste s názvem domény ztotožněni.
 99. Fixněte to a ušetřete: Pokud jste již o názvu domény přesvědčeni, pořiďte si ji rovnou na co nejdelší období (obvykle 10 let). Z dlouhodobého hlediska tak můžete ušetřit.
 100. Kontaktujte nás: Pokud si i přes výše uvedené tipy neumíte poradit s výběrem vhodného názvu, stačí nás kontaktovat a společně to vymyslíme.
 
 

Srovnání cen webu

WordPress, web k pronájmu nebo web od agentury? Jsou tady ještě naše super moderní real-time webové stránky na míru. Rádi vás přesvědčíme, že v poměru cena/výkon s našimi real-time řešeními tahá WordPress (a taky další CMS systémy) za kratší konec provazu.

Cena webu

Zdá se vám 600 Kč za hodinu vývoje vašeho moderního webu hodně? Ano, mohli byste platit méně, ale také mnohem více. I v tomto případě platí, že nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci weby. Proč se tedy při výběru dodavatele vašeho nového webu vyplatí pečlivě zvážit všechny dostupné možnosti?

Výhody vlastního webu

Říkáte si, jsem malý podnikatel, nepotřebuji vlastní web. Možná ho zatím nemáte z jiných důvodů. Nebo si myslíte, že vám stačí sociální sítě? Pojďme se spolu podívat na to, proč by každý měl mít svoji vlastní webstránku a to zejména na začátku podnikání.

Rychlost a výkon, který si zamilujete

Na rychlosti záleží. Alespoň pokud jde o webové produkty a služby. Rychlost načítání stránek, rychlost odpovědi serveru a rychlost vývoje webu. To si oblíbíte vy, vaši zákazníci i vyhledávače jako Google.

Rozšíření vašich zaběhnutých systémů o supermoderní funkce

Máte funkční webová řešení, která byste chtěli rozšířit, změnit nebo zefektivnit některé těžkopádné procesy? Rozšíření vašich zaběhnutých systémů o nové supermoderní funkce je jednodušší než by se mohlo zdát.

10 typů webových stránek

Existuje mnoho různých typů webových stránek, zaměřených na různé účely a poskytujících různé funkce. Podívejme se na 10 typů supermoderních real-time webstránek, které pro vás dokážeme vytvořit.
 
Tvoříme moderní, výkonné a kvalitní weby na míru za mimořádně výhodné ceny. Za web od nás zaplatíte ještě méně, než když si jej pronajmete. A za webhosting, údržbu či aktualizace u nás nezaplatíte ani korunu. Kontaktujte nás a rádi vás přesvědčíme, že jsme ten pravý specialista pro vaše podnikání.

WordPress - proti a proti

O WordPressu bylo toho napsaného a řečeno hodně. Není <div>u, je to jeden z nejpoužívanějších (ne-li nejpoužívanější) CMS systém na světě. Praktické zkušenosti s ním máme i my a i to je jeden z mnoha důvodů, proč podobná řešení při tvorbě webu nepoužíváme.
 
Rádi vás přesvědčíme, že v poměru cena/výkon s našimi řešeními nemá WordPress (ani jiný CMS) moc velkou šanci vyhrát.

100 tipů při výběru ideálního názvu domény

Výběr ideálního názvu domény pro vaši supermoderní webovou stránku je jedním z nejdůležitějších kroků při budování dobrého jména vaší značky v online prostoru. Tady je 100 tipů, které vám mohou při tomto výběru pomoci.

Konkurence a etika

Konkurence je jedním z hlavních důvodů rozvoje naší společnosti. Bez ní by nebyla motivace věci zlepšovat. Proto si jí vážíme a respektujeme. A jsme rádi, že tady je. I když se obklopujeme partnery a firmami, které se stejně jako my snaží hrát fér hru, nevyhneme se občas případům, které při podnikání nepoužívají čisté praktiky.

5 způsobů webhostingu

Doména a webhosting jsou neodmyslitelnou součástí každé webové stránky. Bez nich váš web nikdo neuvidí. Co to vlastně webhosting je a jaké druhy hostingu existují?

Headless CMS - moderní přístup k tvorbě webu

Headless CMS (Content Management System) je moderní přístup k tvorbě a správě obsahu na webových stránkách a digitálních aplikacích. Oproti tradičním CMS, které spojují obsah a prezentaci do jednoho systému, headless CMS odděluje obsah od prezentace.

Jak zvýšit návštěvnost vašeho webu: 10 účinných strategií

Zvýšení návštěvnosti vašeho webu je klíčové pro úspěch (nejen) v online podnikání. Čím více uživatelů navštěvuje váš web, tím více příležitostí máte k budování značky, získání nových zákazníků a generování příjmů. Podívejme se spolu na 10 účinných strategií, které zvýší návštěvnost vašeho webu.

5 důvodů, proč potřebujete profesionální webovou stránku pro vaši firmu

Pokud váš podnik ještě nemá profesionální webovou stránku, je nejvyšší čas to změnit. V dnešním digitálním světě je kvalitní web klíčovým faktorem pro oslovování nových zákazníků, budování důvěry a posilování značky. Zde je pět důvodů, proč investovat do profesionálních webových stránek pro váš podnik.

Vendor Lock-In a vaše online podnikání: Jak minimalizovat zranitelnost

V dnešní digitální době je online podnikání nedílnou součástí mnoha společností. Při výběru poskytovatele služeb a technologií a budování své online přítomnosti však existuje riziko, kterému se říká "vendor lock-in" nebo "zamknutí dodavatelem." Tento stav může ohrozit flexibilitu a dlouhodobý úspěch vašeho online podnikání. V tomto článku se podíváme na to, co je vendor lock-in a jak jej minimalizovat.

SEO, běh na dlouhé tratě

Optimalizace webu pro vyhledávače se může na první pohled zdát jako jednoduchá záležitost. Opak je však pravdou. V tomto případě platí staré známé "pomalu dále zajdete".

Node.js vs PHP

Node.js a PHP jsou dnes populární technologie používané při vývoji webových stránek. PHP je serverový skriptovací jazyk a Node.js je prostředí umožňující spouštět JavaScript kód mimo webový prohlížeč. Rozhodnutí přejít z PHP na Node.js nepřišlo ze dne na den. Formovalo se léta a předcházela mu rozsáhlá příprava. Proč jsme se rozhodli pro takovou změnu?

WordPress jako headless CMS

Musíte použít WordPress? Pokud již z jakéhokoli důvodu nelze jinak a vy musíte web postavit na WordPressu, doporučujeme vám přejít na architekturu "headless CMS".
 
WordPress je populární webový správce obsahu (CMS), který je známý pro svou snadnou použitelnost a rozšiřitelnost. S přechodem k architektuře „headless CMS“ se WordPress mění z tradičního monolitického systému na flexibilní a modulární platformu.

Airtable jako databáze

Airtable je online platforma, která poskytuje uživatelům možnost vytvářet a spravovat interaktivní tabulky s různými typy dat. Je to jakoby spojení mezi tabulkovým procesorem a databázovým systémem, který je jednoduchý na použití i pro lidi bez technických dovedností.

Platební brána pro váš e-shop

Platební brána je v současnosti důležitou součástí každého moderního e-shopu. Jaké platební brány existují a jaké jsou jejich pro a proti?

Google Sheets jako databáze

Google Sheets je online tabulkový procesor, který poskytuje uživatelům možnost vytvářet, editovat a sdílet tabulky a dokumenty na internetu. Je to produkt společnosti Google, který je součástí balíčku produktů Google Workspace (dříve známý jako G Suite).

Web scraping

Web scraping je proces extrakce dat z webových stránek pomocí automatizovaného softwarového nástroje, který se nazývá scraper nebo crawler.

10 důvodů, proč se při tvorbě webu vyhnout WordPressu

Určitě jste už o něm slyšeli. WordPress. Nejznámější CMS systém pro tvorbu webových stránek. Vývojářské firmy, kterým generuje nemalé zisky, jej samozřejmě milují. Jiné je to ale s malými podnikateli, kteří se tvorbě webu nevěnují, ale při svém podnikání jej potřebují. A sáhli po WordPressu, protože se zdálo, že nic lepšího na trhu není. Ale je tomu opravdu tak?

Kvalitní obsah a budování vztahů - klíč ke správnému SEO

Chtěli byste, aby se váš web zobrazoval na první pozici ve vyhledávačích? První místo je jen jedno a firem, které se snaží být první, je mnoho. Dobrá zpráva pro vás je, že mnoho těchto firem a jednotlivců věří ve zkratky a často je jejich snaha dostat se na vedoucí pozice kontraproduktivní. Horší zprávou je, že v tomto oboru žádné zkratky neexistují. Pokud tedy chcete na první pozici setrvat déle než pár dní.

DoFollow a NoFollow odkazy: Rozdíl a význam v SEO

Ve světě internetu jsou odkazy důležitým faktorem, který ovlivňuje viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávačů. DoFollow a NoFollow odkazy jsou dvě základní kategorie odkazů, které mají významný vliv na SEO (Search Engine Optimization) a celkovou autoritu webových stránek.

Svatební weby

Svatební webové stránky se staly důležitou součástí svatebních příprav a získávají stále větší oblibu. Vytvořením svatební webové stránky můžete se svými hosty předem sdílet nejen veškeré důležité informace, ale také radost z příprav vašeho velkého dne.

Web3: Nová éra internetu

V posledních letech se technologický svět začal obracet k novému konceptu nazvanému Web3. Co to vlastně Web3 je a jaký má potenciál změnit internet, jak jej známe dnes?

node.js