bainry.com
true

Real-time web

Real-time weby (nebo weby v reálném čase) jsou webové stránky a aplikace, které poskytují aktualizace a informace v reálném čase, takže uživatelé vidí jakékoli změny téměř okamžitě. Real-time web nabízí mnoho výhod pro různá odvětví a přispívá k interaktivitě a lepšímu uživatelskému zážitku.